Kontaktinformācija

SIA „Tikkurila”

Krūzes iela 23 k-3
LV-1046, Rīga   
LATVIJA
Tālr.   +371 6761 1135     
Fakss +371 6761 0911
E-pasts: info.lv@tikkurila.com

www.vivacolor.lv
www.tikkurila.lv
www.tikkurilamacibucentrs.lv