LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šie Lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā "noteikumi") attiecas uz Jums, kas vēlas piekļūt un izmantot Tikkurila mājas lapu ("mājas lapu").
Lai izmantotu mājas lapu, Jums ir jāievēro visi sekojošie noteikumi. Ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem un privātuma atrunai, tad Jums nav tiesību izmantot šo mājas lapu.
Tikkurila patur tiesības jebkurā brīdī veikt izmaiņas minētās mājas lapas lietošanas noteikumos, tās saturā un pakalpojumos.
Tikkurila patur tiesības veikt šādas izmaiņas, un Jūs esat atbildīgs par regulāru šo noteikumu pārbaudi. Turpinot piekļūt mājas lapai pēc šo izmaiņu veikšanas, tiek uzskatīts, ka Jūs piekrītat veiktajām izmaiņām.


Nesankcionēta izmantošana

Jums nav tiesības mainīt, nodot vai pārdot jebkuru informāciju, datus, programmatūras lietojumprogrammas vai pakalpojumus, kas iegūti no mājas lapas, nedz arī piešķirt jebkādas to izmantošanas tiesības. Jums nav tiesību izmantot mājas lapas sniegtos pakalpojumus nepieņemamā, aizskarošā vai nelikumīgā veidā, piemēram, nosūtot nevēlamus e-pastus, ķēdes vēstules, vai to izmantojot citiem līdzīgiem izplatīšanas mērķiem, kā arī Jums nav tiesības nosūtīt surogātvēstules trešajām personām, nedz izmantot viltotu identitāti vai e-pasta adresi, vai kā citādi sniegt maldinošu informāciju par savu identitāti vai ziņu avotiem. Jūs nedrīkstat izmantot mājas lapu, lai apmelotu Tikkurila uzņēmumu, tā filiāles vai sadarbības partnerus.

Mājas lapas piekļuve un tās saturs

Tikkurila patur tiesības ierobežot piekļuvi sniegtajiem pakalpojumiem, vai arī veikt tehniskās un cita veida izmaiņas tās darbības režīmos. Tikkurila patur tiesības, bet nenes atbildību, pārskatīt visu mājas lapā saturošo informāciju, to komentēt, pārcelt vai noņemt jebkuru materiālu, kas tiek uzskatīts par aizskarošu vai nelikumīgu vai kā citādi mājas lapas noteikumus pārkāpjošu.


Intelektuālā īpašuma tiesības

Šī mājas lapa ir saistoša un aizsargāta ar intelektuālā īpašuma tiesību aktu, starptautisko intelektuālā īpašuma tiesību līgumiem un noteikumiem.
Tikkurila pieder tiesības uz nosaukumiem un simboliem, kas saistīti ar Tikkurila produktiem un pakalpojumiem mājas lapā, ja tie ir aizsargāti ar preču zīmi, dizainparaugu tiesībām, autortiesībām vai kā citādi.

Jūs nedrīkstat izmantot, ja Jums nav piešķirta licence vai tiesības izmantot kādu no Tikkurila nosaukumiem un simboliem, kas saistīti ar Tikkurila produktiem un pakalpojumiem mājas lapā vai trešo pušu līdzīgiem elementiem, ja tie ir aizsargāti ar preču zīmi, dizainparaugu tiesībām, autortiesībām vai kā citādi.

 

Saistību atruna

Mājas lapa tiek nodrošināta "kā ir" bez jebkāda veida garantijas. Turklāt, Tikkurila neatbild par jebkuru traucējumu vai mājas lapas pieejamības pārtraukšanu. Lietojot bezmaksas tīmekļa pakalpojumus, Tikkurila neatbild par mājas lapas kvalitātes standartiem vai tās piemērotību konkrētiem mērķiem, vai par tās pakalpojumu kļūdainu darbību vai tajā esošo lietojumprogrammu pārtraukšanu. Tikkurila nekādā veidā nenes atbildību par tiešiem vai netiešiem, zaudējumiem, izdevumiem, peļņu, kas saistīta ar iespēju izmantot vai faktiski izmantojot mājas lapu.
Mājas lapā iespējamas saites un citām trešo pušu uzturētām tīmekļa vietnēm. Tikkurila neuzrauga aktīvi saturu, kā arī nenes atbildību par informācijas vai preces saturu un precizitāti un saišu darbību. Noklikšķinot uz reklāmas mājas lapā, jūs varat tikt pāradresēts uz tīmekļa vietnēm, ko uztur trešās personas. Tikkurila neatbild par trešās puses pakalpojumu sniedzēju darbībām. Pakalpojumu sniedzēji katrs ir atbildīgs par savu darbību, mārketingu un materiāliem.