Aktualności

Zmiany w marce Jedynka - podsumowanie

10.09.2018 09:19

Artykuł zawiera podsumowanie zmian jakie zaszły w marce Jedynka w ciągu ostatnich miesięcy.


Na początek kilka słów o marce

Jedynka to rodzina produktów do dekoracji i ochrony różnego rodzaju powierzchni.


pędzel
nieb rodzina
metal pędz


Jedynka oferuje bardzo dobrą  jakość w przystępnej cenie – jest uzupełnieniem oferty naszej  firmy skierowanej do bardziej zamożnego konsumenta (Tikkurila, Beckers) o produkty dla konsumenta z mniej zasobnym portfelem.


Jedynka to polska marka, która cieszy się bardzo dużą znajomością na naszym rynku – ponad 72% użytkowników farb zna markę Jedynka (Ipsos, badanie świadomości marki –październik  2017).Jakie zmiany wprowadziliśmy?


Zmiany w marce Jedynka objęły: zmianę logotypu, w ślad za tym zmianę grafik wszystkich opakowań, jak również odświeżenie portfolio marki i dostosowanie go do aktualnych potrzeb rynku. W poniższej tabeli prezentujemy zestawienie przeprowadzonych zmian.  


jed podsum


Zmiany rozpoczęliśmy w listopadzie 2017. Obecnie wyprzedawane są ostatnie opakowania w starej grafice, w ich miejsce sukcesywnie od wielu miesięcy wprowadzane są nowe opakowania. W ofercie pojawiło się też wiele nowości Jedynka Deco&Protect.Dlaczego nastąpiły zmiany?


Wraz z upływem czasu zmieniają się potrzeby i oczekiwania konsumentów. Chcemy, by nasze produkty jak najlepiej odpowiadały na te potrzeby i zachęcały do zakupu. Poniżej kilka przykładów, w jaki sposób nasze produkty odpowiadają na konkretne potrzeby klientów.


Czego oczekuje konsument od produktów – przykłady produktów z oferty marki Jedynka odpowiadających na konkretne potrzeby klientów.


jedyn posum


Na zakończenie w ramach podsumowania prezentujemy zestawienie produktów wchodzących w skład oferty marki Jedynka po zmianach.


jed.podsumReturn to headlines