POLITYKA PRYWATNOŚCI


Data: 23.04.2018


1. Administrator zbioru danych osobowych
Tikkurila Polska S.A.  (zwana dalej Tikkurila),
ul. Ignacego Mościckiego 23,
39-200 Dębica.


2. Kontakt

tel.: 14 680 56 00, e-mail: OchronaDanychOsobowych@tikkurila.com


3. Cel przetwarzania danych osobowych klientów i podstawy prawne przetwarzania danych
Tikkurila przetwarza dane osobowe interesariuszy i/lub ich osób kontaktowych, w celu prowadzenia działań komunikacyjnych dotyczących działalności operacyjnej Tikkurila.
Celem przetwarzania danych osobowych jest:
- dostarczenie informacji giełdowych, informacji prasowych oraz innych informacji i materiałów dotyczących Tikkurila,
- zapraszanie akcjonariuszy, analityków, media, blogerów oraz innych znaczących interesariuszy na spotkania i eventy organizowane przez Tikkurila,
- śledzenie uczestników spotkań i eventów Tikkurila,
- dostarczanie analitykom i akcjonariuszom informacji (dostarczonych przez strony trzecie).
Przetwarzanie danych prowadzone jest w oparciu o uzasadniony w prawie interes Tikkurila, umowy lub zgody uzyskane od osób, których dane dotyczą.


4. Zgromadzone dane osobowe
Dane osobowe zgromadzone przez Tikkurila mogą, między innymi, odnosić się do następujących rodzajów informacji, a także zmian dotyczących:
- imienia, nazwiska, tytułu, zakresu obowiązków i/lub innych informacji związanych z wykonywaną pracą, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu pocztowego czy nazwy firmy osób, których dane dotyczą.


5. Cookies (ciasteczka)
Strony internetowe Tikkurila używają cookies. Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki danych przekazywane z witryny do urządzenia użytkownika i zapisywane w przeglądarce użytkownika podczas, gdy przegląda on daną stronę. Gdy użytkownik do niej wraca, dane zgromadzone w cookies mogą być pobrane przez witrynę w celu zapisania poprzednich aktywności użytkownika na stronie.
Podczas odwiedzania stron Tikkurila, ciasteczko może zostać umieszczone w urządzeniu użytkownika, aby ułatwić mu korzystanie z naszych witryn. Istnieje możliwość wyłączenia plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak może to skutkować opóźnieniem działania strony internetowej Tikkurila, a nawet uniemożliwić dostęp do niektórych funkcji. Podczas, gdy użytkownik przegląda witrynę Tikkurila i jego ustawienia akceptują pliki cookies, jest to jednoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie cookies na stronach Tikkurila.
 
6. Stałe źródła informacji
Większość informacji pozyskiwana jest od osoby, której dane dotyczą lub od firmy, którą ta osoba reprezentuje. Dane osobowe mogą być również gromadzone za pośrednictwem osób trzecich, takich jak organizacje, które przygotowują różnego rodzaju wydarzenia lub działania dedykowane akcjonariuszom, analitykom, przedstawicielom branży budowlanej czy związane z przemysłem farbiarskim, lub dostarczają powiązanych informacji.


7. Zwykłe przekazywanie danych i przekazywanie danych do państw spoza Unii Europejskiej lub spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Tikkurila korzysta z usług dostawców zewnętrznych w zakresie przetwarzania danych osobowych działających w imieniu Tikkurila dla celów wymienionych w Polityce Prywatności. Tikkurila szczególnie dba o to, aby outsourcing odbywał się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dostawcy usług mogą używać danych osobowych jedynie do działań w zakresie świadczenia usług dla Tikkurila oraz w zgodzie z warunkami ustalonymi z Tikkurila.
W procesie przetwarzania Państwa danych osobowych Tikkurila korzysta z usług dostawców, serwerów i zasobów zlokalizowanych w różnych krajach. W pewnym stopniu dane będą również przekazywane do innych firm należących do Grupy Tikkurila. Tikkurila będzie przekazywać dane także do państw spoza UE i EOG, gdzie ustawodawstwo dotyczące polityki prywatności różni się od prawa europejskiego. Tikkurila ma za zadanie zapewnić, że istnieją podstawy prawne odnoszące się do przekazywania danych i, że dane są strzeżone zgodnie z obowiązującym prawem, szczególnie poprzez zastosowanie wzorów umów Komisji Europejskiej, dotyczących przekazywania danych.


8. Czas przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak to konieczne, z punktu widzenia potrzeb komunikacyjnych Tikkurila. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zażądać od Tikkurila zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych.


9. Zasady dotyczące ochrony danych
Tikkurila ma zapewnić bezpieczeństwo zebranych danych poprzez zastosowanie adekwatnych/stosownych/odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
Tylko uprawnienie przedstawiciele Tikkurila i upoważnieni dostawcy usług zewnętrznych działający w imieniu Tikkurila maja prawo do przetwarzania danych osobowych. Tikkurila zapewnia ograniczony dostęp do danych tylko tym osobom, które potrzebują tego dostępu. System podlega ochronie zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji Tikkurila.


10. Państwa prawa w zakresie danych osobowych
Mają Państwo prawo, aby wystąpić o kopię swoich danych osobowych, które zostały wpisane do rejestru. Żądanie należy złożyć pisemnie na adres e-mail podany w danych kontaktowych w niniejszej Polityce prywatności.
Macie Państwo również prawo zakazać Tikkurila przetwarzania danych osobowych, w przypadku braku podstaw prawnych do przetwarzania, oraz prawo do zwrócenia się do Tikkurila o ograniczenie przetwarzania danych.
Ponadto, macie Państwo prawo do poprawiania nieprawidłowych danych, które dotyczą Państwa. Prośba dotycząca powyższych kwestii powinna zostać wystosowana na adres kontaktowy e-mail podany wyżej.


11. Zmiany w Polityce Prywatności
Tikkurila zastrzega sobie prawo do zmiany, od czasu do czasu, informacji zawartych w Polityce Prywatności, a także zmiany sposobu ich przechowywania.


12. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail:

inspektor.odo@onet.pl.
POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES I INNYCH PODOBNYCH TECHNOLOGII


1.  Jaki jest zakres Polityki?
Niniejsze Zasady dotyczą czynności użytkowników związanych z usługami cyfrowymi Tikkurila. Zasady te nie obejmują sytuacji, w których użytkownik przekazuje informacje firmom innym niż Tikkurila, takich jak:
• przechodzenie do strony internetowej nienależącej do Tikkurila z jednej z naszych stron internetowych lub aplikacji mobilnych (na przykład klikając na link lub reklamę);
• podczas korzystania z produktów innych niż produkty Tikkurila (takich jak urządzenia bezprzewodowe i przeglądarki internetowe) w połączeniu z usługami Tikkurila.
Informacje użytkownika mogą być w tym samym czasie objęte niniejszymi Zasadami oraz innymi zasadami dotyczącymi prywatności i plików cookie. Na przykład, jeśli użytkownik łączy się z usługami Tikkurila poprzez sieć WiFi dostępną w hotelu lub w innym miejscu, wszelkie informacje zebrane w związku z korzystaniem z tej sieci mogą podlegać zasadom danego miejsca.


2. Co oznaczają pewne terminy?
• Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki danych. Strony internetowe umieszczają je w swojej przeglądarce, aby rozpoznać urządzenia użytkownika podczas powrotu do tej strony lub podczas odwiedzania innych witryn. Ciasteczka nie poruszają się samodzielnie w Internecie; są one przekazywane do przeglądarki użytkownika z serwera udostępniającego witrynę odwiedzaną przez tego użytkownika. Tylko serwer, który wysłał plik Cookie może później odczytać lub używać tego samego pliku Cookie.
• Flash Cookies mogą przechowywać bardziej złożone dane niż zwykłe Cookies. Są one wykorzystywane do zapamiętania ustawień, preferencji użytkownika i innych podobnych usług.
• Widżet to niewielki program lub aplikacja, które mogą być osadzone na stronie internetowej. Może on dostarczać informacje w czasie rzeczywistym, takie jak prognoza pogody. Widżety są często dostarczane przez osoby trzecie i pozwalają im na gromadzenie danych o użytkownikach przeglądających daną stronę.
• Server Log rejestruje aktywność internetową użytkownika przez jego komputer lub urządzenie i odgrywa kluczową rolę w poprawie działania strony internetowej i aplikacji mobilnej oraz wprowadzaniu nowych funkcji. Na przykład, może zapisywać poszukiwane przez użytkownika terminy. Może również rejestrować informacje przeglądarki, takie jak adres IP, typ urządzenia, jak długo użytkownik pozostaje na stronie internetowej i pliki Cookie jego przeglądarki.
• Sygnalizatory WWW to niewielkie elementy graficzne na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail. Mogą być używane do zapisywania stron i reklam, na które klika użytkownik, lub do śledzenia, jak dobrze działa e-mailowa kampania marketingowa.
• Niektóre strony internetowe mają wtyczki sieci społecznościowych lub innych stron trzecich. Wtyczki te mogą dostarczać informacje tym stronom, nawet jeśli użytkownik nie klika lub w inny sposób nie oddziałuje na nie. Może to również działać nawet gdy użytkownik nie posiada jeszcze konta u operatora tej strony internetowej. Sieci społecznościowe lub osoby trzecie mogą korzystać z identyfikatora podczas transmisji z przeglądarki użytkownika. Może to obejmować informacje dotyczące na przykład typu przeglądarki użytkownika, typu urządzenia, adresu IP i adresu URL strony internetowej, gdzie pojawia się wtyczka. W przypadku korzystania z usług portali społecznościowych, zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności
• Dane osobowe to informacje, które identyfikują lub racjonalnie mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika.
• Dane anonimowe to informacje, które nie identyfikują i nie mogą zostać wykorzystane do identyfikacji użytkownika
• Dane zbiorcze są tworzone, gdy duża ilość danych różnych osób jest przetwarzana i łączona w anonimowe grupy lub kategorie. Ze zbiorczych informacji można na przykład dowiedzieć się jaki procent odbiorców marketingowego e-maila przeglądało stronę kampanii Tikkurila, ale nie kim byli ci użytkownicy.
• Aplikacja mobilna to oprogramowanie, które działa w smartfonach, tabletach i innych urządzeniach przenośnych i pozwala użytkownikom na dostęp do pewnych usług.
• Strona internetowa to każda strona lub lokalizacja w Internecie, bez względu na to jakie urządzenie (telefon komórkowy, tablet, laptop, komputer, itd.) lub protokół (http, ftp lub inny) są używane do uzyskania dostępu do strony lub lokalizacji.
• Odpowiednia reklama to reklama, w której Tikkurila używa Danych zbiorczych o grupach osób (takich jak wiek, miejsce zamieszkania czy zainteresowania) do opracowania reklamy, która może być prawdopodobnie przydatna i istotna dla tej grupy. Nie wykorzystuje ona indywidualnych danych o upodobaniach danej osoby. „Internetowa reklama behawioralna” jest jednym z rodzajów Odpowiedniej reklamy, który wykorzystuje kategorie zainteresowań w oparciu o strony internetowe odwiedzane przez grupy ludzi, aby dostarczyć reklamę przez Internet.


3.  W jakim celu używamy plików cookies i innych podobnych technologii?
Tikkurila używa plików cookies i podobnych technologii w następujących celach:
• do świadczenia usług i poprawy doświadczenia użytkownika i / lub klienta;
• aby dostarczyć użytkownikowi Odpowiednią reklamę;
• do prowadzenia badań i analiz w celu utrzymania, ochrony, rozwoju i poprawy jakości usług Tikkurila;
• do zapewnienia integralności sieci i jej bezpieczeństwa.
Tikkurila wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies: funkcjonalne, analityczne do rozwoju produktu, raportujące nt. reklamy i kierujące reklamę cyfrową do grup docelowych. Pliki te mogą być zarówno tymczasowymi (czyli opartymi na sesji) lub stałymi plikami cookies.
Wykorzystanie plików cookies i innych podobnych technologii zapewnia użytkownikom większy komfort obsługi Internetu. Wyłączenie plików cookies może całkowicie lub częściowo uniemożliwić korzystanie ze specyficznych funkcji niektórych z naszych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych.
Możemy wykorzystywać informacje, takie jak podane przez użytkownika preferencje, aby zapewnić mu reklamy produktów i usług Tikkurila. Reklamy te mogą być dostarczone na strony internetowe Tikkurila i aplikacje mobilne, co nazywa się reklamą „z pierwszej ręki”. Jest to nierozłącznie związane z naszymi usługami, a tym samym użytkownik nie może zrezygnować z tego typu reklamy.
My lub nasi partnerzy reklamowi mogą również korzystać z Anonimowych i Zbiorczych danych, które każdy z nas może posiadać, aby pomóc nam dostosować reklamy, które użytkownik może zobaczyć na stronie internetowej nienależącej do Tikkurila. Na przykład, jeśli użytkownik ogląda naszą reklamę na obcej stronie internetowej związanej z dekoracjami, to może później otrzymywać reklamy dotyczące materiałów dekoracyjnych dostarczanych przez Tikkurila na innej stronie. Nazywa się to „internetowa reklama behawioralna”.
Możemy również korzystać z informacji uzyskanych od naszych partnerów reklamowych w związku z korzystaniem przez użytkownika z produktów i usług Tikkurila, oraz informacji takich jak płeć i wiek użytkownika, aby dostarczyć Odpowiednią reklamę, która nie jest internetową reklamą behawioralną. Łączymy anonimowe informacje danego użytkownika z informacjami innych użytkowników w zbiorcze segmenty odbiorców. Segmenty te są oparte na konkretnych zainteresowaniach i / lub faktycznych charakterystykach, które mogłyby łączyć członków tego segmentu odbiorców. Tikkurila może wykorzystywać te informacje do wysyłania reklam, które uważamy za istotne dla tych zainteresowań lub charakterystyk. Naszym celem jest tworzenie zbiorczych segmentów odbiorców, które są na tyle duże, że nie można zidentyfikować żadnego z nich indywidualnie.


4. Jakie informacje zbieramy i w jaki sposób?
Możemy zbierać różne rodzaje informacji w oparciu o korzystanie przez użytkownika z produktów i usług Tikkurila. Możemy zbierać informacje techniczne i dotyczące użytkowania związane z usługami, które zapewniamy naszym użytkownikom, w tym informacje o tym, w jaki sposób korzystają oni z naszych usług, produktów, stron internetowych i aplikacji mobilnych, takie jak:

• informacje nt. urządzenia (na przykład typ sprzętu, identyfikatory urządzenia, numery seryjne, ustawienia i oprogramowanie);
• informacje nt. przeglądania stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, takie jak adresy IP i URL; możemy również dowiedzieć się o odwiedzanych stronach, poświęconym czasie, oglądanych lub śledzonych linkach lub reklamach, wprowadzanych słowach wyszukiwania, częstotliwości otwierania aplikacji i innych podobnych informacjach.

Zbieramy informacje na wiele różnych sposobów, takich jak:
• automatycznie zbieramy informacje, kiedy używane są nasze produkty i usługi (na przykład za pomocą plików cookies, logów serwera strony internetowej i innych technologii);
• otrzymujemy informacje z zewnętrznych źródeł, takich jak dostępne w sprzedaży dane demograficzne.


5. Skąd otrzymujemy Anonimowe i Zbiorcze dane, w jaki sposób ich używamy i dzielimy się nimi?
Kiedy zbieramy prywatne informacje, które identyfikują użytkownika, możemy je utajnić w określonych celach. Usuwamy pola danych (takich jak nazwisko i adres), które mogą być użyte do identyfikacji użytkownika. Używamy również różnych technik statystycznych do utajniania danych.
Zbiorcze dane są formą Anonimowych danych. Dane, które spełniają określone kryteria łączymy w anonimowe grupy. Na przykład, w celu porównania zachowania klientów w różnych obszarach geograficznych, możemy połączyć dane klientów z każdego z tych obszarów geograficznych w anonimowe grupy i przeanalizować takie zbiorcze dane w celu zrozumienia, w jaki sposób różnią się poszczególne grupy.
Możemy udostępniać Anonimowe i Zbiorcze dane innym firmom i podmiotom dla konkretnych zastosowań. Świadomie nie pozwalamy innym stronom na zbieranie identyfikacyjnych informacji osobowych o aktywności użytkownika podczas korzystania przez niego ze stron internetowych, aplikacji mobilnych, produktów i usług Tikkurila.


6. Czy użytkownik może dokonać wyboru w odniesieniu do reklam kierowanych do niego?
Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania niektórych rodzajów reklamy w Internecie lub na urządzeniu przenośnym. Kiedy widzimy w Internecie reklamy produktów i usług Tikkurila, które wyświetlają tę ikonę , należy kliknąć na nią, aby otrzymać informacje o tym, jak zrezygnować z tzw. ponownego kierowania oferty opartego na internetowej reklamie behawioralnej. Rezygnacji należy dokonać w każdej osobnej przeglądarce, którą chcemy wykluczyć.
Ponieważ tak zwana reklama „z pierwszej ręki” jest częścią usług otrzymywanych podczas odwiedzania stron internetowych Tikkurila i korzystania z aplikacji mobilnych Tikkurila, nie oferujemy możliwości rezygnacji z reklam z pierwszej ręki.
Pliki cookies lub inne podobne technologie nie są szkodliwe dla terminala lub plików użytkownika, ani nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów lub rozprzestrzeniania szkodliwego oprogramowania.


7. Czy zasady te mogą się zmienić?
Tikkurila może od czasu do czasu zmienić niniejszą Politykę Prywatności. Jeśli jednak niniejsza Polityka prywatności zostanie zmieniona w istotny, niekorzystny sposób, Tikkurila zamieści na swojej głównej stronie zawiadomienie o takiej zmianie widoczne przez okres 30 dni. Tikkurila zaleca, aby użytkownicy od czasu do czasu sprawdzali niniejszą Politykę prywatności w celu zapoznania się z wszelkimi takimi zmianami.


8.  Jak skontaktować się z Tikkurila Polska S.A. w sprawie niniejszej Polityki?
Zachęcamy do kontaktu z nami w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tych Zasad:
Tikkurila Polska S.A.
ul. Ignacego Mościckiego 23
39-200 Dębica
tel.: + 48 14 680 56 00    

email: tikkurilapolska@tikkurila.com