Responsibility

A COLORFUL TOMORROW - VÅRT HÅLLBARHETSARBETE


Tikkurila A Colorful Tomorrow


När vi på Tikkurila Sverige AB säger att vi ska arbeta med hållbarhet handlar det om att vi ska fortsätta göra alla de bra saker vi redan gör. Vara stolta över det som vi redan bidragit med, sätta ord på de ambitioner vi har och fortsätta hjälpa till att driva utvecklingen framåt.  På ett sunt, långsiktigt, lönsamt och förnuftigt sätt. Vi vill vara lika relevanta för våra kunders vardag om 10, 30, 60 och ja… minst150 år till.  Då måste vi alla tänka ansvarsfullt och hållbart på hela vår affär och sedan förädla och utveckla våra lösningar och produkter i den riktningen.


1+1=2

Hållbarhet är ett omfattande begrepp och kan ibland kännas förvirrande komplext. Samtidigt är det inte svårare än att 1+1=2. Resultatet kommer nämligen alltid att vara lika med det vi väljer att engagera oss i plus det vi gör. Det är också viktigt att komma ihåg att vi aldrig kommer att kunna göra allt. Men vi får heller aldrig glömma att vi kan göra väldigt mycket - och inte minst att vi redan har gjort och gör en hel del. Vårt miljöarbete till exempel, redan 1976 tillsatte vi vår första miljöchef vilket inte var en helt självklar sak inom kemikaliebranschen.


Tänk nytt...

"Tänk nytt" är något vi alltid har fokus på. Det är ingen slump. Vi har alltid legat i framkant i vår bransch. Det vill vi fortsätta med. När vi som marknadsledande svenskt färgföretag bestämde oss för att satsa på att övergå till vattenburna färger tyckte många att vi var smått galna. Nu har det blivit en etablerad hygienfaktor i Sverige. Men att tänka nytt handlar om att hela tiden förbättra och utveckla vårt arbete i takt med vår omvärld. Och det vill vi fortsätta att göra - på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Det kräver mod, kreativitet, snabbhet och effektivitet av var och en av oss.


A Colorful Tomorrow - ACT!

Funderar man för länge på att göra något blir det oftast ogjort. Så vi har valt att med båda fötterna stadigt förankrade i vårt miljöarbete fortsätta att vidga detta till att omfatta hela begreppet Hållbarhet – med ett steg i taget. Vad varje enskild medarbetare sedan i sitt dagliga arbete väljer att börja med är alltså inte det viktigaste. Det är att vi alla börjar att göra. 


Vill du läsa mer om Tikkurila Group´s hållbarhetsarbete? Klicka här!Vad är hållbarhet - egentligen?

Tikkurila är ett marknadsledande färgföretag i Norra Europa, känt för sina kvalitetsprodukter, sitt kunnande och sina starka varumärken. Men hur passar egentligen hållbarhet in i ett färgföretags verksamhet? Och vad är hållbarhet - egentligen?


Det globala konceptet för hållbarhet kan förklaras med hjälp av en enkel modell. Den består av tre olika hörnstenar: miljö, ekonomi och social hänsyn. De tre hörnstenarna ska alltid ses som en helhet, där alla tre är lika viktiga när man pratar om hållbarhet.


Miljö inkluderar bland annat klimatpåverkan och ansvarsfullt användande av resurser som till exempel vatten, energi och kemikalier. Många av dem är ändliga. Därför är det viktigt att hela tiden försöka hitta alternativa resurser, och att aktivt arbeta med återvinning. Andra viktiga resurser för både samhälle, företag och människor är ren luft, rent vatten och elektricitet, som kan produceras på olika sätt.


För ett företag innebär det ekonomiska hörnet av hållbarhetstriangeln att man måste se till att det ska vara lönsamt även i framtiden. Det hållbara sättet att göra detta, är att förädla befintliga produkter och utveckla nya som uppfyller kundbehov och skapar långsiktiga kund- och affärsrelationer. Företag bör också optimera sin verksamhet i fråga om effektivitet och kvalitet. Samtidigt måste man också vara medveten om risker och arbeta proaktivt för att kunna hantera dem på bästa sätt.   


Social hänsyn betyder att du som företag eller människa respekterar mänskliga rättigheter och att du arbetar och gör affärer enligt god etik. Det innebär att företaget anställer och behandlar sina medarbetare på ett jämställt sätt. Företaget ska heller inte acceptera barnarbete, tvångsarbete eller korruption inom sin egen verksamhet. Detsamma gäller för företagets samarbetspartners. Inom Social hänsyn ryms också begreppet ”god samhällsmedborgare”. Det innebär att använda sitt kunnande och sina resurser till att stötta en god samhällsutveckling i de områden man verkar i.