Corporate Governance


Certifierad verksamhet

Tikkurila strävar efter att alltid ligga steget för i kvalitets- och miljöfrågor. Ett bevis på att vår verksamhet utvecklas systematiskt är de certifikat som utfärdas till våra olika anläggningar.

 

Vi mäter regelbundet hållbarhetsutvecklingen inom Tikkurila-koncernen. Syftet är att alla Tikkurila‑anläggningar ska ha individuellt granskade och certifierade styrsystem för kvalitet, miljö samt säkerhet.


SS-EN ISO 9001:2008

SS-EN ISO 14001:2004