Ekonomi

Hållbarhet och ekonomi går hand i hand för oss och för vår affär. Vår verksamhet ska bedrivas ansvarsfullt - så att de resultat vi uppnår är positiva ur alla perspektiv. Därför arbetar vi bland annat integrerat med följande:

  • Vi har stort fokus på innovation, och arbetar kontinuerligt med att förädla de produkter vi har.

  • Med hjälp av LEAN har vi gjort våra processer effektivare. Det har gjort att vi har en hög produktivitet.

  • För att minska våra risker väljer vi våra samarbetspartners noga.

  • Vi vill vara den bästa partnern - till våra kunder, leverantörer, samarbetspartners och medarbetare.

Vår grundtanke är helt enkelt att ett väl hanterat företagsansvar i allra högsta grad bidrar till genomförandet av våra affärsmål och vår långsiktiga tillväxt. Om du är intresserad av att få reda på mer fakta och siffror, rekommenderar vi att du tar del av koncernens årsredovisning (länk återfinns till höger på denna sida).Annual review 2017


Financial facts

Financial fact sheet

Share