MEDARBETARE

Våra drygt 300 medarbetare är vårt företags viktigaste resurs. Därför uppmuntrar vi dem att kontinuerligt utveckla sina kunskaper och kompetenser. Vi ser positivt på att man vill prova på nya områden och tycker att det är a och o att våra medarbetare känner att de har en balans mellan arbete och fritid. Detta kan måhända uppfattas som en aning klyschigt - men det gör det inte desto mindre sant och viktigt.


Precis som för de flesta andra företag och branscher, måste vi naturligtvis också hantera allt snabbare förändringar i vår omvärld. Det kan vara en utmaning för såväl den enskilde medarbetaren som för oss som företag. Eftersom vi har varit marknadsledande under en stor del av de drygt 150 år vi har funnits, och varje år firar minst ett par jubilarer som har arbetat i företaget i 25 år, tycker vi ändå att vi har tillräckligt på fötterna när vi säger att våra medarbetare trivs.