Careers

VÅRT MILJÖarbete

Vi har arbetat aktivt med vårt miljöarbete i många år. Redan 1986 tillsatte vi vår första miljöchef. År 2003 tog vi ett stort steg och gick över till vattenburen produktion. Mycket har hänt - och kommer att hända framöver. Nedan kan du läsa lite mer om hur vi tänker och jobbar med att integrera miljöarbetet i vår verksamhet. Vill du fördjupa dig i ännu mer detaljer är du välkommen att ta en titt i koncernens GRI rapport för 2015.

  • Vi väljer grön el från vattenkraft i vår verksamhet, och värmer våra lokaler med fjärrvärme. Det gör att vi minskar vår klimatpåverkan.

  • Vi har ställt om till vattenburen produktion, vilket har gjort att vi har minskat vår användning av farliga kemikalier radikalt.

  • Vatten i tillverkningen används ansvarsfullt, så mycket som möjligt återanvänds och allt restvatten renas professionellt.

  • Genom att källsortera återvinner vi så mycket av vårt avfall som möjligt. Vi arbetar också för att förenkla återvinningsprocessen för våra kunder.
Miljöpolicy

Tikkurila Sverige AB

Vi ska bidra till en hållbar utveckling i samhället genom att tillhandahålla färgprodukter som skyddar och förskönar. Vi ska leda utvecklingen av färgsystem med så liten miljöbelastning som möjligt. Detta innebär att vi ska:


• Utveckla och marknadsföra miljöanpassade produkter. Ersätta farliga ämnen i produkterna så långt detta är möjligt.

• Minimera miljöpåverkan från våra tillverkningsprocesser genom att hushålla med naturresurser och göra processerna mera slutna.

• Minimera uppkomsten av restprodukter och avfall.


• Lagra och distribuera våra produkter på ett säkert sätt och eftersträva minskad miljöpåverkan från våra transporter.

• Försäkra oss om att leverantörer och entreprenörer uppfyller våra miljökrav.

• Ge öppen och saklig information om vårt miljö- och kvalitetsarbete till anställda, kunder och övriga intressenter.

• Följa miljölagstiftningen, förebygga föroreningar och ständigt förbättra vår verksamhet.

TIKKURILA SVERIGE AB
Stockholm 2012-10-09

Claes Mittjas
VD Tikkurila Sverige AB