Social hänsyn

Social hänsyn rymmer både individen, företaget och samhället. Här strävar vi efter att vara en uppskattad och eftertraktad arbetsgivare likväl som en god granne i de samhällen där vi är verksamma. För oss är det viktigt att våra medarbetare och samarbetspartners delar vår uppfattning om vad som är etiskt och ansvarsfullt. Därför har vi tagit fram en Uppförandekod som ligger till grund för hur vi uppträder, arbetar och bedriver vår verksamhet.


Tikkurila verkar för öppenhet och genomsynlighet i relationerna med våra intressenter och uppmuntrar nätverkande och en öppen dialog.


Vi vill vara och uppfattas som ett ansvarsfullt företag i samhället. Därför har vi också börjat se över möjligheterna att själva eller i samarbete med andra ännu mer börja arbeta aktivt med detta, t.ex. genom sponsring eller deltagande i projekt med koppling till vår verksamhet eller geografiska närvaro.


Så när vi säger att vi ska arbeta med hållbarhet handlar det om att vi ska fortsätta göra alla de bra saker som vi redan gör. Oavsett vilket hörn av hållbarhetsområdet vi pratar om - miljö, ekonomi eller social hänsyn. Vara stolta över det som vi redan har bidragit med. och sätta ord och handling på de ambitioner vi har. Vi vill fortsätta driva utvecklingen framåt. På ett sunt, långsiktigt, lönsamt och ansvarsfullt sätt. Hållbart helt enkelt.        

 Vår väg till en färgstark framtid.

Tikkurila A Colorful Tomorrow           
Rapportera Överträdelse

Om du uppmärksammar överträdelser inom vår verksamhet, var vänlig och rapportera det till Tikkurila Group Audit Management.

Gör anmälan