value chainTikkurila Code of Conduct

Tikkurilas Uppförandekod beskriver de grundläggande kraven för hur vi gör affärer: vårt förhållningssätt till professionella affärsrelationer, intressekonflikter, vårt ansvar för att skydda företagets tillgångar, rättvis konkurrens, mänskliga rättigheter och jämställdhet, hälsa och säkerhet, samt förtroende och privatliv.  
Det handlar om lag och etik. Sunt förnuft och ett ansvarsfullt agerande.


Tikkurila Code of Conduct SWE

Tikkurila Code of Conduct NOR

Tikkurila Code of Conduc DAN

Tikkurila Code of Conduc ENG

Tikkurila Code of Conduct(SVE)

TIkkurila Code of Conduct(NO)

Tikkurila Code of Conduct(DK)

Tikkurila Code of Conduct(ENG)