Nyheter

HUR TAR VI PÅ TIKKURILA HÄNSYN TILL KLIMATFÖRÄNDRINGEN?

23.03.2018 14:47

Självklart kommer vi på Tikkurila att delta i Earth Hour den 24 mars och släcker ned så mycket vi bara kan i vår verksamhet för att sätta ljus på något som påverkar oss alla. Du med hoppas vi? Här kan du läsa lite mer om ett par av de områden som Tikkurila arbetar särskilt mycket för att hela tiden bli ännu lite bättre.

Klimatförändringarna är något som påverkar oss alla. Vi på Tikkurila arbetar kontinuerligt och aktivt i hela vår verksamhet med att minska vår verksamhets miljöpåverkan. Detta görs till exempel genom att vi använder naturresurser på ett sparsamt sätt och genom att vi hela tiden effektiviserar våra produktionsprocesser för att minska utsläpp, materialförlust och avfall. Vi arbetar också mycket med att rena och återanvända både vatten och annat material i vår tillverkning.  

 

I tillverkningen av våra produkter - de ska bidra till att skydda och ge byggnader och ytor en längre livscykel.

Klimatförändringar sätter striktare krav på ytbehandling av olika material. Färger och ytbehandlingsprodukter måste vara alltmer hållbara i allt från hög eller låg luftfuktighet till stark kyla och brännande värme. En bra ytbehandling har stor betydelse för att skydda den byggda miljön och förlänga dess livscykel. En längre livscykel på en yta bidrar både till att minska miljöpåverkan och minskar behovet av att förnya den. Detta sparar både kostnader och naturresurser.

 

Vi jobbar kontinuerligt för att säkerställa en hög resurseffektivitet och har ständigt fokus på miljö- och arbetsskydd i hela vår verksamhet.

Tikkurilas miljöarbete har pågått länge. Ett par konkreta exempel är att vi redan 1976 tillsatte vår första miljöchef. 1998 kvalitetssäkrade vi hela Alcro och Beckers Sverigeverksamhet enligt ISO 9001 och ISO 14001. 2003 bestämde vi oss för att inrikta vår tillverkning på vattenburna produkter. Många av dessa produkter tillverkas sedan 2007 i vår toppmoderna produktionsenhet i Nykvarn, strax utanför Södertälje, där miljö-, kvalitets- och arbetssäkerhetsarbetet alltid är mycket högt prioriterat. 2013 satte vi ett mål för att minska våra koldioxidutsläpp med 50% till 2020. Och det målet lyckades vi faktiskt nå redan 2017…     

 

När vi gör urvalet av de råvaror vi använder
Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt våra produkters råmaterialval - vi söker hela tiden säkrare och bättre alternativ och vi studerar användningen av förnyelsebara och biobaserade råvaror. I Sverige är hela 99% av våra konsumentprodukter vattenburna. Det ger flera fördelar – de är nästan luktfria. De är lätta att använda. Och de torkar dessutom snabbt. Många av våra inomhusprodukter, både från Alcro och Beckers, är miljömärkta med såväl Svanen som Astma- och Allergiförbundet.


Här kan du se mer om hur vi på Tikkurila har jobbat med miljöfrågor genom åren: https://youtu.be/h_r9meh47TQ


 


 


 Return to headlines