Nyheter

Tikkurilas RDI team arbetar för en färgstark framtid

20.04.2017 15:35

Planeringen och utvecklingen av färg och ytbehandlingsprodukter inom Tikkurila utförs av både kunniga experter med gedigen erfarenhet och unga, lovande forskare. Gemensamt för dem är att de alla jobbar för att skapa produkter som kan ge användare och konsumenter en möjlighet att göra medvetna och ansvarsfulla produktval.

Innan du som konsument kan doppa dina penslar eller din roller i din utvalda färg, har produkten gått igenom flera år av tester och utveckling. Inom Tikkurilas RDI team på koncernnivå arbetar i dagsläget drygt 190 personer, varav flertalet av kemisterna, laboratorieassistenterna och ingenjörerna har en  magisterexamen i teknik. Ville Talasniemi och Petra Almeflo arbetar som forskare i Tikkurilakoncernens största RDI lag, Ville i Finland och Petra i Sverige. De är unga experter som jobbar för att ta fram hållbara ytbehandlingsprodukter; de är Tikkurilas skapare av en mer färgstark framtid.

Ville Talasniemi RDI
Ville Talasniemi
Ville är en polymerkemist som arbetar i forskargruppen ”Färger för trä” i Tikkurilas finska RDI team för utomhusprodukter. Ville blev intresserad av kemi redan i gymnasieskolan, och såg kemi som ett framtidsområde med många och intressanta av arbetstillfällen. Ville skrev sin avhandling för Tikkurila, så han var bekant med bolaget och dess produkter när han sedan började sin anställning.

- Känslan av framgång som du får, är det bästa med mitt jobb. Den där känslan när du efter intensiv testning, har skapat en färgkomposition som inte bara uppfyller kundens önskemål och förväntningar på produkten och dess tekniska funktion, utan också överstiger dem, säger Ville.

Petra är maskiningenjör som började arbeta på Tikkurila direkt efter examen, precis som Ville.

I deras dagliga arbete är deras nyfikenhet och driv framåt viktigt, liksom att också ha ett fokus på säkerhet och ansvar. Behandlingen av råvaror, arbetet på laboratoriet och testningen styrs av flera säkerhetsföreskrifter som inte får brytas.

Arbetsdagar består av teori och kemiska reaktioner

Petras arbetsdagar är en blandning av teori och praktik. Hon planerar nya projekt, träffar råvaruleverantörer och testar nya råvaror på laboratoriet. I urvalet av råvaror beaktas både säkerhet och miljöpåverkan.

- Att göra en färg är lite som att baka. Man testar olika ingredienser och kryddor för att hitta den där perfekta formeln. Förutom valet av råmaterial, spelar också den ordning och hastighet med vilken du lägger dem till blandningen och faktorer som temperatur in. Allt du gör påverkar slutresultatet, säger Petra.
Petra Almeflo RDI
Petra Almeflo


Ville samarbetar bland annat med laboratorieassistenterna. En viktig del av det samarbetet är en konstant, daglig diskussion om aktuella produktutvecklingsprojekt. Ett gott samarbete mellan forskare och laboratorieassistenter bidrar till att få fram de bästa resultaten och ser också till att arbetet är effektivt.

- Jag är i nästan daglig kontakt med produktion och jag granskar eventuella problem med produktionskemisterna. Jag diskuterar också vanliga utvecklingsprojekt med råvaruleverantörerna, säger Ville.

Liksom Petra, tillbringar Ville ibland sina arbetsdagar på laboratoriet, där det finns gott om färgtestburkar. Villes team fokuserar på att utveckla utomhusprodukter, och laboratoriet har utrustning för att både testa och utvärdera de fysikaliska egenskaperna hos olika produkter samt genomföra accelererade vädertester.t

- I Vanda, har vi också ett analytiskt laboratorium, där vi kan studera den kemiska sammansättningen av ämnen på djupet. I vårt eget mikrobiologilaboratorium, kan vi studera tillväxten av mögel, blånad svampar och alger på målade ytor.

Tester garanterar hållbara produkter

Vid början av tillverkningsförfarandet, skapas en formel för ytbehandlingsprodukten genom att man testar olika kombinationer av råmaterial. I utvecklingen av formeln tar man hänsyn till för vilket ändamål produkten ska användas, innan man bestämmer råmaterial. Ville ser formeln som ett pussel, där bitarna utgörs av råmaterialen. När färgformeln är klar, görs testsatser utifrån det. Testpartier är oftast inte större än några deciliter - som allra mest en liter.

Ett färdigt provparti kommer sedan till Petra, och hon använder sig i sitt arbete av många olika utrustningar och metoder för test.

- En dataanalys visar till exempel varför ett testparti beter sig på ett visst sätt. Samtidigt får jag också tips om hur färgfilmens egenskaper kan utvecklas så att det blir ännu säkrare och ännu mer hållbart, säger Petra.

Efter en första testning, går processen i utvecklingen vidare till andra delar, där produkternas arbetsegenskaper testas. Praktiska tester garanterar att produkten ska vara lätt att använda.

- Våra produkter används av flera olika användare och det måste vi ta hänsyn till. Yrkesmålare använder sina speciella tekniker vid applicering och konsumenter sina. Och inom industriområdet använder man sig ofta av sprutning och accelererade torkningsmetoder, säger Ville.

Hans team har också ett utomhusfält i Vanda, där hållbarheten testas under naturliga  väderförhållanden. Här tittar man bland annat på hur en produkt påverkas av naturlig UV-strålning, fukt och hur lätt den är att underhålla över tid. Här ställer man höga krav på att alla produkter måste uppfylla specificerade kvalitetskriterier. En produkt med lång hållbarhet ger byggnader ett långsiktigt och kvalitativt skydd och minskar också produktens klimatpåverkan.

- Tikkurila är verksamt på en marknad med ett mycket brett spektrum av olika klimatzoner. Av denna anledning är det viktigt att testa produkterna i en mängd olika kilmatförhållanden, därför genomförs tester på liknande sätt även i andra länder inom koncernen.


En mer ansvarsfull framtid

Petra och Ville delar intresset för ny teknik; nyfikenheten och viljan att lära sig nya saker är också ständigt närvarande i både deras och övriga gruppmedlemmars arbete inom RDI.

- Personligen är jag intresserad av användningen av ny teknik och material som kommer från förnyelsebara energikällor, säger Ville.

Hållbarhet är viktigt personligen, både för Petra och Ville. De betonar båda vikten av att använda råvaror på ett omsorgsfullt och ansvarsfullt sätt.


- Vi vill göra produkter som är säkra för sina användare, både nu och om tio år. När vi jobbar tar vi hela tiden hänsyn till den miljöpåverkan produkterna har under hela sin livscykel, säger Ville.

- För mig är det viktigt att vara med och utveckla säkra och bra produkter. Att bidra till att alla kan göra medvetna och hållbara val är en stor del i detta, säger Petra.Return to headlines