Hållbar skönhet sedan 1862

hållbar skönhet sedan 1862


Tikkurila är en pionjär inom hållbar målning, ytbehandling och användning av färger. Vår ambition är att aktivt arbeta för att inspirera och bidra till en hållbar skönhet. För oss innebär det både att med kulör skapa harmoni och välbefinnande, samt bidra till en ökad livslängd för olika ytor. Detta gör vi genom att utveckla våra produkter på ett ansvarsfullt sätt, och arbetar ständigt med att begränsa användandet av naturresurser. Vi vill också engagera oss i de samhällen vi verkar i. Som ett lokalt exempel använder sig Tikkurila Sverige AB bland annat av Alcro Färgfonden i detta arbete (läs mer här).

Under årtionden har Tikkurila envist utvecklat och främjat hög kvalitet och användarvänliga ytbehandlingslösningar som är säkra för både människor och miljö. De vägledande principerna för vår verksamhet bygger på säkerhet, kvalitet och hållbarhet i våra produkter.

Att på riktigt axla vårt företagsansvar är vårt sätt att bedriva vår verksamhet; det är själva grunden både för våra värderingar och varumärken. Det gäller också för våra långsiktiga planer - likväl som för alla våra medarbetares dagliga arbete. Det är också viktigt för oss att samarbeta med affärspartners som delar dessa värderingar. Vi följer utvecklingen av miljö- och säkerhetsstandarder och lagstiftning, och deltar aktivt i olika färg- och branschorganisationer på både nationell och EU-nivå för att utveckla ännu säkrare och mer miljövänliga produkter för våra kunder.Vårt Corporate Responsibility program ”A Colorful Tomorrow” ger oss inom koncernen ett gemensamt ramverk för en ansvarsfull affärsutveckling. Vi strävar efter att främja en hållbar utveckling och att miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter beaktas både i vårt dagliga arbete samt i vår strategiska affärsutveckling. Prioriteringarna för vårt ansvarsarbete är användarupplevelse, resurser och människor.

Tikkurila A Colorful Tomorrow

Relaterat material:

AF2


CERT2
COC2RM2