Raportit ja esitykset


Tikkurilan vuosikatsaus 2017Vuosikatsaus 2017 koostuu kahdesta erillisestä pdf-raportista, jotka ovat Tilinpäätös 2017 ja Tikkurila GRI 2017 -yritysvastuuraportti.Tikkurilan tilinpäätös 2017
Raportti kertoo lyhyesti Tikkurilan liiketoiminnasta ja sisältää vuoden 2017 tilinpäätöksen ja hallinnointiselvityksen. Tikkurilan tilinpäätös 2017

Tikkurila GRI 2017 -yritysvastuuraportti
Yritysvastuuraportti esittelee Tikkurilan lähestymistavan vastuullisuuteen ja Global Reporting Initiative (GRI) G4 -ohjeistoa soveltavan raportoinnin vuodelta 2017. Tikkurila GRI 2017 FIN